En undersökning i gestaltande fotografi

Projektet utforskar det pedagogiska värdet av och syftet med ett undersökande arbetssätt, samtidigt som det ställer frågor kring hur man som pedagog kan bemöta prestationsångest bland elever i en värld där produktion och prestation premieras.