Framtida Medielärare

Materialet kan ses som en dokumentation av, eller tillbakablick över, en rad projekt som de arbetat med inom ramen för de olika kurser som ingått i deras mediepedagogiska utbildning. Sidans producenter har – tillsammans med övriga medverkande – arbetat med att göra urval kring vad som ska visas och i vilken form. Många beslut har behövt fattas kring såväl tematiska som mediespecifika, tekniska och designorienterade frågor.

 

För mig, som kursledare och teorilärare, har det varit oerhört givande och inspirerande att få möta dessa studenter, få följa deras projekt och få ta del av deras tankar och reflektioner kring allt ifrån medieteoretiska begrepp och gestaltningsorienterade insikter till pedagogiska och didaktiska frågor om medier och lärande. Jag vill passa på att tacka er alla – studenter och lärare i kursen – för att ni så helhjärtat – och hela tiden med förståelse och beredskap för de begränsningar och konstigheter som pandemin fört med sig – gett er i kast med de olika moment och utmaningar ni ställts inför. Tack!

 

Fredrik Lindstrand